W trakcie rozmowy z klientami na temat upadłości konsumenckiej bardzo często pojawia się jedno pytanie: co z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników wobec osoby na rzecz której Sąd wydał postanowienie o upadłości?

Odpowiedź na to pytanie jest zawsze krótka i zdecydowana, aczkolwiek niejednokrotnie wzbudza zaskoczenie i niedowierzanie wśród moich klientów.

Z dniem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu wobec dłużnika upadłości konsumenckiej, wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulegają zawieszeniu, a następnie po wykonaniu plany spłaty – z racji tego, iż upadłość ma na celu całkowite uwolnienie dłużnika od jego długów – postępowania te są umarzane. [click to continue…]

Witam Cię serdecznie,

w poprzednim wpisie pokazałem Ci, że osoby, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą mogą pozbyć się swoich długów dzięki upadłości konsumenckiej. W tym miejscu natomiast postaram się wyjaśnić jak rozumieć względy słuszności i względy humanitarne, które otwierają osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze drzwi ku życiu bez zobowiązań, a których definicji nie znajdziemy w przepisach prawa upadłościowego. [click to continue…]

Bardzo wiele osób, które zgłaszają się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej prowadziło kiedyś działalność gospodarczą i ich wymagalne zobowiązania mają ścisły związek z prowadzoną Firmą (ZUS, Urząd Skarbowy, kredyty). W obowiązującym stanie prawnym osoba, która prowadziła działalność gospodarczą może już następnego dnia po jej zamknięciu, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd analizując sytuację osoby, która prowadziła działalność gospodarczą podejmuje takie same czynności jak w stosunku do osoby, która wcześniej nie posiadała Firmy. Tak więc sąd będzie badał czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub czy istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to niestety upadłości konsumenckiej nie ogłosi. [click to continue…]

Jeśli jesteś dłużnikiem, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, to powinieneś zastanowić się nad upadłością konsumencką. Instytucja ta daje możliwości oraz stwarza warunki do założenia nowej karty w Twoim życiu. Jako że głównym celem upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa, pozwala to na ograniczenie Twojego wykluczenia społecznego oraz daje możliwość ponownego zaistnienia w obrocie gospodarczym.

  • Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to instytucja polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, których zobowiązania nie pozwalają na ich samodzielną spłatę. [click to continue…]

Poniżej przedstawiam parę sytuacji, w których upadłość konsumencka będzie zastosowana, dając szansę na nowe życie bez długów.

Przykład nr 1 – Pani Katarzyna

Pani Katarzyna miała dylemat, czy zapłacić raty kredytów czy też wydać pieniądze z wypłaty na zaspokojenie podstawowych potrzeb swojej rodzinnym takich jak: jedzenie, ubranie na zimę dla dzieci, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej czy lekarstwa na swój bolący kręgosłup.

Pani Katarzyna doszła do wniosku, że wyda zarobione pieniądze na wyżej wymienione potrzeby, nie płacąc, z powodu braku gotówki rat kredytu. Banki w związku z brakiem zapłaty rat wypowiedziały umowy kredytowe Pani Katarzynie, co wiązało się z tym, że wszystkie te zobowiązania stały się natychmiast wymagalne w całej kwocie. Ta wymagalność kredytów spowodowała niewypłacalność Pani Katarzyny, która nie miała pieniędzy na ich całkowitą spłatę. [click to continue…]