Bardzo wiele osób, które zgłaszają się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej prowadziło kiedyś działalność gospodarczą i ich wymagalne zobowiązania mają ścisły związek z prowadzoną Firmą (ZUS, Urząd Skarbowy, kredyty). W obowiązującym stanie prawnym osoba, która prowadziła działalność gospodarczą może już następnego dnia po jej zamknięciu, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd analizując sytuację osoby, która prowadziła działalność gospodarczą podejmuje takie same czynności jak w stosunku do osoby, która wcześniej nie posiadała Firmy. Tak więc sąd będzie badał czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub czy istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to niestety upadłości konsumenckiej nie ogłosi. [click to continue…]

Jeśli jesteś dłużnikiem, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, to powinieneś zastanowić się nad upadłością konsumencką. Instytucja ta daje możliwości oraz stwarza warunki do założenia nowej karty w Twoim życiu. Jako że głównym celem upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa, pozwala to na ograniczenie Twojego wykluczenia społecznego oraz daje możliwość ponownego zaistnienia w obrocie gospodarczym.

  • Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to instytucja polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, których zobowiązania nie pozwalają na ich samodzielną spłatę. [click to continue…]

Poniżej przedstawiam parę sytuacji, w których upadłość konsumencka będzie zastosowana, dając szansę na nowe życie bez długów.

Przykład nr 1 – Pani Katarzyna

Pani Katarzyna miała dylemat, czy zapłacić raty kredytów czy też wydać pieniądze z wypłaty na zaspokojenie podstawowych potrzeb swojej rodzinnym takich jak: jedzenie, ubranie na zimę dla dzieci, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej czy lekarstwa na swój bolący kręgosłup.

Pani Katarzyna doszła do wniosku, że wyda zarobione pieniądze na wyżej wymienione potrzeby, nie płacąc, z powodu braku gotówki rat kredytu. Banki w związku z brakiem zapłaty rat wypowiedziały umowy kredytowe Pani Katarzynie, co wiązało się z tym, że wszystkie te zobowiązania stały się natychmiast wymagalne w całej kwocie. Ta wymagalność kredytów spowodowała niewypłacalność Pani Katarzyny, która nie miała pieniędzy na ich całkowitą spłatę. [click to continue…]

O upadłości konsumenckiej jeszcze mało wiemy. Boimy się jej. Nie ufamy jej skuteczności. Zamiast korzystać z jej ogromnych możliwości to wolimy podpisywać nowe ,,ugody” z firmami windykacyjnymi, zaciągać szalenie niekorzystne pożyczki prywatne, trwać w szponach postępowania komorniczego.

Gdy pytam swoich Klientów dlaczego podpisali tak krzywdzącą dla nich ,,ugodę” z firmą windykacyjną zazwyczaj otrzymuję jedną odpowiedź – „a co miałam zrobić?” Następnie na moje pytanie o przyczyny podpisania umowy pożyczki prywatnej, której warunki są ,,szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego” pada też jedna odpowiedź – bo tylko oni chcieli mi ,,pomóc”. [click to continue…]

Witaj na moim blogu

Zbigniew Stańczyk09 stycznia 20174 komentarze

Witam Cię na moim blogu, który poświęcony jest upadłości konsumenckiej!

W kolejnych wpisach postaram się uświadomić Ci, że problemy finansowe to nie koniec świata i istnieje sposób na wyjście z długów. Upadłość przestanie kojarzyć Ci się tylko i wyłącznie z wielkimi firmami, które bankrutują. Dowiesz się, że nie warto uciekać przed problemem finansowym, tylko należy stawić mu czoło. Każdy kolejny mój post pokaże Ci jak zacząć od nowa bez komornika, windykatora terenowego, kolejnej chwilówki czy niekorzystnej ugody z bankiem.

Zachęcam Cię do lektury i komentowania!