UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – GARŚĆ STATYSTYK

Zbigniew Stańczyk11 kwietnia 2019Komentarze (0)

Od stycznia 2016 roku, kiedy to zaczęły obowiązywać nowe, przyjazne konsumentowi przepisy regulujące upadłość konsumencką, liczba ogłaszanych upadłości lawinowo się zwiększyła.

To, że upadłość konsumencka ma się dobrze i spełnia swój oddłużeniowy charakter obrazują poniższe liczby:

  • W poprzednim 2018 roku ogłoszono 6570 upadłości konsumenckich. Dla porównania w 2009 roku takich upadłości ogłoszono raptem 10, a w 2013 roku – 28. Zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z tendencją wzrostową.
  • Patrząc na wiek osób, którym sąd ogłaszał upadłość konsumencką w 2018 roku to dominowały tam osoby od 30 do 69 lat. Co warte podkreślenia – najmłodsza osoba, której ogłoszono w 2018 roku upadłość konsumencką miała 10 lat, a najstarsza 93 lata – informacja z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.
  • Biorąc pod uwagę kryterium płci, w 2018 roku przewagę w liczbie ogłaszanych upadłości konsumenckich miały kobiety nad mężczyznami.
  • Analizując kryterium miejsca ogłaszanych upadłości konsumenckich w 2018 roku, to wśród województw na pierwszych trzech miejscach uplasowały się mazowieckie, śląskie oraz małopolskie. Natomiast wśród miast na podium znalazły się Warszawa, Kraków oraz Wrocław.

Czy rok 2019 przyniesie nowe rekordy w ogłaszanych upadłościach konsumenckich? Jestem zdania, że tak. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie niesamowicie pozytywne aspekty dla dłużników, a pośrednio także i dla ich wierzycieli.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: