CZY STAĆ CIĘ NA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Zbigniew Stańczyk04 września 2017Komentarze (0)

Osoby starające się o upadłość konsumencką zazwyczaj mają ograniczone możliwości finansowe. Taki stan jest związany z tym, że wielu z nich ma komornika, który ogranicza możliwości zarobkowe, wielu też nie ma żadnego stałego źródła dochodu.

Każdy z Was najlepiej wie jak może ocenić swoje własne możliwości finansowe. Abyś jednak mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stać Cię na pomoc w procesie upadłości konsumenckiej  przedstawię sytuację Pana Jacka, który zadłużył się w pięciu firmach oferujących tzw. chwilówki, przeznaczając pożyczone kwoty na spłaty poprzednich swoich zobowiązań jak i na bieżące niezbędne wydatki. [click to continue…]

KAŻDY ZASŁUGUJE NA DRUGĄ SZANSĘ

Zbigniew Stańczyk23 sierpnia 2017Komentarze (0)

Anna jest wzorowym pracownikiem. Pracuje w Tesco jako kasjerka. Zawsze uśmiechnięta, radosna. Choć nie zarabiała dużo to wie, że jest w pracy lubiana przez przedłożonych. Ma też dobre relacje z innymi pracownikami. W domu u Anny niestety nie jest kolorowo. Mąż alkoholik, dzieci z problemami w szkole. Anna jednak nie pokazywała w pracy, że jej dom to istne piekło. Jednego feralnego dnia Anna nie przyszła do pracy. Zwyczajnie zaspała. Zmęczenie Anny wynikało z tego, że jej mąż całą nic wszczynał awantury. Kierownik Anny nie dał jej kary. Zgodnie z zasadą, że każdy zasługuje na drugą szansę. [click to continue…]

Spirala zadłużenia to mechanizm, którego skutkiem jest nadmierne zadłużenie. Mechanizm ten polega na tym, że Dłużnik mając już zobowiązania, których nie może spłacić, postanawia zaciągnąć nowe pożyczki, które przeznacza na spłatę zaległych rat. W pewnym momencie Dłużnik wpada w pułapkę zadłużenia, ponieważ jego zobowiązania się kumulują i nie jest on już w stanie ich spłacać (zwłaszcza, gdy wykorzystał wszystkie dostępne na rynku „chwilówki”).

Spirala zadłużenia prowadzi do całkowitego bankructwa Dłużnika. Będąc w jej szponach Dłużnik musi się liczyć z firmami windykacyjnymi oraz obecnością Komornika Sądowego. Generalnie czeka na Dłużnika wykluczenie społeczne i walka o swoją godność.

Czy nie ma ratunku dla Dłużnika w sytuacji spirali zadłużenia? Czy musi on do końca życia żyć z ciężarem zobowiązań, które zamiast maleć to narastają przez odsetki i inne koszty uboczne? [click to continue…]

Statystyki pokazują, że w 2016 roku zostało wszczętych około 4,4 miliona postępowań egzekucyjnych. Dla porównania w 2015 roku takich postępowań było aż 7,9 miliona. Według danych Krajowej Rady Komorniczej skuteczność egzekucji sądowej wyniosła niemal 16 procent, co oznacza, że aż 84 procent egzekucji jest nieskuteczna.

Nieskuteczność egzekucji nie oznacza, że ona przestaje ciążyć na Dłużniku. Należy pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia Wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji.

Istnieją dwa sposoby na skuteczne i ostateczne pozbycie się Komornika. [click to continue…]

W trakcie rozmowy z klientami na temat upadłości konsumenckiej bardzo często pojawia się jedno pytanie: co z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników wobec osoby na rzecz której Sąd wydał postanowienie o upadłości?

Odpowiedź na to pytanie jest zawsze krótka i zdecydowana, aczkolwiek niejednokrotnie wzbudza zaskoczenie i niedowierzanie wśród moich klientów.

Z dniem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu wobec dłużnika upadłości konsumenckiej, wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulegają zawieszeniu, a następnie po wykonaniu plany spłaty – z racji tego, iż upadłość ma na celu całkowite uwolnienie dłużnika od jego długów – postępowania te są umarzane. [click to continue…]