DLACZEGO NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zbigniew Stańczyk24 stycznia 2019Komentarze (0)

Szanowny jednoosobowy przedsiębiorco,

niestety czasem jest tak, że finansowo nie idzie po Twojej myśli. Rozpoczynając prowadzenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej miałeś ambicje i plany, ale życie napisało zupełnie inny scenariusz, w którym zamiast zysku, główną rolę odgrywała ciągła walka o płynność finansową. Końcowe sceny to ratowanie się pożyczkami oraz chwilówkami, otrzymywanie pism od komorników i telefony od firm windykacyjnych.

Z mojej praktyki doskonale wiem, że opisana powyżej sytuacja nie jest z gatunku science-fiction, lecz dotyczy bardzo dużej liczby przedsiębiorców. Niestety wiem także, że 9 na 10 jednoosobowych przedsiębiorców nie ma wiedzy o tym, że w sytuacji powstania niewypłacalności mają bezwzględny obowiązek złożyć w sądzie w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Gdy powstaje niewypłacalność, to od tegoż obowiązku nie można się zwolnić. Obowiązek ten jest kategoryczny, a powoływanie się na brak wiedzy o nim nic nie zmieni, ani nie będzie okolicznością łagodzącą. Ustawodawca i orzecznictwo sądowe przewidują, że osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze muszą być traktowani jako profesjonaliści, a profesjonalista musi znać regulacje prawne jego dotyczące.

Skutki wskazanych powyżej zaniedbań mogą być dolegliwe:

  • sąd może pozbawić na okres od 1 do 10 lat m.in. prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej, a także prawa do bycia reprezentantem lub pełnomocnikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
  • sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką dłużnik nie złożył w terminie wniosku o upadłość jako przedsiębiorca, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Zapraszam do artykułu, poświęconego tej tematyce.

W przypadku zatem zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku złożenia wniosku o upadłość konsumencką, sąd ma obowiązek oddalić wniosek konsumencki, chyba że zostanie w takim wniosku wykazane, że zachodzą względy słuszności lub względy humanitarne.

Z racji tego, że nie ma nigdzie definicji względów słuszności oraz względów humanitarnych, to wnioskodawca musi każdorazowo i indywidualnie przekonać sąd, że takie względy w stosunku do jego osoby zachodzą. Niestety bez odpowiedniej analizy nie jest to łatwy zabieg. Przykładowo wskazuję na orzeczenia sądów upadłościowych, gdzie stwierdzono, iż nie zachodzą względy słuszności bądź względy humanitarne i wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały oddalone. Takie orzeczenia to m.in.:

  • postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy z 4 lutego 2016 roku o sygn. VIII Gz 2/16,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu Wydział VI Gospodarczy z 29 maja 2017 roku o sygn. VI Gz 111/17, który dotyczył wspólnika spółki cywilnej,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie V Wydział Gospodarczy z 15 lipca 2016 roku o sygn. V Gz 123/16,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu Wydział VI Gospodarczy z 14 czerwca 2017 roku o sygn. VI Gz 127/17,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z 12 listopada 2015 roku o sygn. VIII Gz 194/15,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z 24 stycznia 2017 roku o sygn. XXIII Gz 1442/16.

Realizując wynikający z ustawy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, unikniesz konieczności wykazywania w postępowaniu upadłościowym konsumenckim, że przeprowadzenie tegoż konsumenckiego postępowania, jest uzależnione od względów słuszności bądź względów humanitarnych. Dzięki temu zdecydowanie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie oddłużenia.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: