Kwiecień 2017

Bardzo wiele osób, które zgłaszają się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej prowadziło kiedyś działalność gospodarczą i ich wymagalne zobowiązania mają ścisły związek z prowadzoną Firmą (ZUS, Urząd Skarbowy, kredyty). W obowiązującym stanie prawnym osoba, która prowadziła działalność gospodarczą może już następnego dnia po jej zamknięciu, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. […]